Gnderen Konu: Harita mühendisliði ve inþaat mühendisliði  (Okunma says 4834 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd ates

 • Yeni Katýlýmcý
 • *
 • leti: 10
 • Civil Gücü: +0/-0
Harita mühendisliði ve inþaat mühendisliði
« : 12 Eyll 2012, 22:05:37 »
merhabalar konuyu nereye açacaðýmý çözemedim buraya açtým inþ yanlýþ deðildir.

Ben inþaat müh 4. sýnýf öðrencisiyim bu sene açýk öðretimden 2 yýllýk emlak ve emlak yönetimi ni yazýp daha sonra dikey geçiþ sýnavý(DGS)yle harita mühendisliðine geçmeyi-hedefliyorum- düþünüyorum.

sorum þu : Öncelikle harita müh bölümünü bitirmem mesleki olarak bana ne katar ya da þöyle diyim uðraþtýðýma deðer mi?

açýk öðretim harçlarý dýþýnda bana pek bir zorluk çýkaracaðýný zannetmiyorum DGS yi de inceledim çok ta zor bir sýnav deðil çalýþýrým üþenmem.

dersleri inceledim 9 eylül deki harita m. de 55 ders var ve içeriklerine baktýðýmda yaklaþýk 20 tanesini almýþým saydýrabilirim galiba bu  artý.

biraz kararsýz kaldým. mesleðimi seviyorum azimliyim istekliyim enerjimi yanlýþ bir yolda sarfetmek istemiyorum bilgilerinizi paylaþýrsanýz sevinirim. teþekkür ederim.

evrimd E.Erdem ÖZLÜ

 • Site Sahibi
 • Kýdemli Üye
 • *****
 • leti: 366
 • Civil Gücü: +21/-0
  • Kiþisel Web Þeysi
Ynt: Harita mühendisliði ve inþaat mühendisliði
« Yantla #1 : 13 Eyll 2012, 10:34:15 »
merhaba.

Ben inþaat mühendisi ve harita mühendisiyim. Okuldayken çift lisans yaptým.
Ýþim özü ne istediðinle alakalý.

Ben piyasada yol projeleri yapýyorum ama çift lisansa baþ vururken Hidrolik ve uzaktan algýlama konularýný sevdiðim için baþladým. O konuda üniversiteden baþka yerde çalýþamayacaðýmdan saf deðiþtirmek durumunda kaldým.

Soru1: Ne istediðini biliyor musun?
Soru2: Seni 3-5 yýl daha idare edecek maddi bir kaynaðýn var mý?

Ayný zamanda bazý dersleri 2 yýldan sonra saymýyorlar diye biliyorum. Yani aldýðýn dersler 2 yýl geçerli ama sormalýsýn.

Bana soracak olursan, madem 4. sýnýfa geldin, harita üzerine de bir þeyler yapmak istiyorsan, iyi bir iþ bul kendine, az para verseler bile çalýþ. Arazide, okuldan öðrendiðinden daha hýzlý öðrenirsin.
Ve þunu bil, piyasa hangi dersleri aldýðýný sormaz, ne iþ yaptýn diye sorar.
Geri dönüþ forumun canýdýr. Lütfen cevap yazýnýz.

evrimd ates

 • Yeni Katýlýmcý
 • *
 • leti: 10
 • Civil Gücü: +0/-0
Ynt: Harita mühendisliði ve inþaat mühendisliði
« Yantla #2 : 13 Eyll 2012, 13:24:14 »
Öncelikle 2-3 daha okuyabilecek desteði ailemden alabilirim.
Ailem okumak için gerekli imkaný saðlayabilecek imkana sahip olsada mezun olduðum zaman ne bana yeni bir iþ kurmada nede mezun olduðumda iyi bir iþ bulmama hiçbirþekilde yardýmý dokunmayacak.

istediðim þey þu ki; yarýn mezun olduðumda kapý kapý gezip sadece çýplak bir þekilde inþaat mühendisliðinden mezun oldum demek deðil. iþ aramak deðil iþ seçebilmek istiyorum. dediðim gibi hiçbir çevrem yok bu konuda. rica minnet iþ yapmakta artýk zoruma gidiyor doðrusu. 900 tl ye çalýþan 1200 tl ye çalýþan mühendisleri de görünce böyle olmaktan da baya çekiniyorum. tamam mezun olur olmaz süper bi iþim olmayacak farkýndayým ama ben þu an vaktim ve imkaným varken donanmaya çalýþýyorum. Bunun için autocad dýþýnda hangi programlarý kullansam faydasý olur diye araþtýrdýðýmda civil3d yi buldum ve gerçekten hoþuma gitti. Yanlýþ anlamayýn bu maddi bir hýrs ve makam isteði deðil :d.
yaptýðým bi kaç araþtýrmada da bulabildiðim bir çýkýþ yolu bu oldu baþka fikirleriniz de varsa duymayý çok isterim.
ilginize teþekkür ederim..

evrimd ates

 • Yeni Katýlýmcý
 • *
 • leti: 10
 • Civil Gücü: +0/-0
Ynt: Harita mühendisliði ve inþaat mühendisliði
« Yantla #3 : 13 Eyll 2012, 13:26:37 »
ders saydýrma konusunu da araþtýrmýþtým. yökte bu konuyla ilgili yüksek lisansta kat i kurallar var ama lisans için baktýðýmda bu konuda yasal bir yasaklama yok bu tamamen okulla anlaþabilmenize baðlý. bir kaç yerde 2 yýldan sonra okul isterse kabul etmeme hakkýna sahiptir þeklinde de bir görüþü var ama kural þeklinde deðil.

evrimd E.Erdem ÖZLÜ

 • Site Sahibi
 • Kýdemli Üye
 • *****
 • leti: 366
 • Civil Gücü: +21/-0
  • Kiþisel Web Þeysi
Ynt: Harita mühendisliði ve inþaat mühendisliði
« Yantla #4 : 13 Eyll 2012, 14:50:53 »
Ben bizim okulun (YTU) Türk dili dersini kabul etmediðini gördüm hem de bir önceki dönem alýnan. Dediðiniz gibi okul ile alakalý.
Geri dönüþ forumun canýdýr. Lütfen cevap yazýnýz.

AutoCAD Civil 3D

Ynt: Harita mühendisliði ve inþaat mühendisliði
« Yantla #4 : 13 Eyll 2012, 14:50:53 »