Gnderen Konu: Units Menüsündeki Birim Ayarý Ne Ýþe Yarýyor?  (Okunma says 10342 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Ömer GEDÝK

 • Super Moderator
 • Tam Üye
 • ***
 • leti: 84
 • Civil Gücü: +11/-0
Merhabalar...
Onca soru sorduk, soruya cevap verdik, cevap aldýk; denizleri aþtýk derede boðulduk... Autocad in "units" kýsmýndaki seçilen uzunluk çizimde ne iþe yaradýðýný çözemedim. Çizilen 1 birimlik çizgi Autocad için 1 birimdir metre, inç, mm olup olmadýðýna Autocad bakmaz bunu biliyorum. Yani birim ayarýmýz ne olursa olsun '1' yazarak uzunluðunu girdiðimiz bir çizginin uzunluðunu ölçtüðümüzde o da '1' olacaktýr. Araþtýrmalarým sonucu bu birimlerin çýktý alýrken çýktýyý etkilediðini okudum. Yani oradaki mm yi seçtiðimizde 1 Autocad birimi kaðýt üzerinde 1 mm oluyor diye. Fakat denemelerim sonucu o birimi deðiþtirip baský önizleme yaptýðýmda ayný ölçekte birim ne olursa olsun çýktý ayný oluyor yani çýktý tamamen ölçeðe baðlý. Peki nedir bu birimin çizimdeki alamet-i farikasý?
Geomatik Mühendisi
Ömer GEDÝK

evrimd ysezgul

 • Kýdemli Üye
 • ****
 • leti: 182
 • Civil Gücü: +6/-1
Ynt: Units Menüsündeki Birim Ayarý Ne Ýþe Yarýyor?
« Yantla #1 : 02 ubat 2015, 15:43:42 »
Ekte gönderdiðim görüntüye baktýðýnýzda "Scale objects inserted from other drawings" kýsmýný göreceksiniz. Bu kýsým iþaretli olduðunda örneðin birim ayarý feet olan bir dosyadan metrik bir dosyaya bazý objeleri kopyaladýðýnýzda ölçeklendireceðini göreceksiniz. Orada 1 olarak çizdiðiniz 1 olarak gelmeyecek.
Yusuf SEZGÜL

evrimd Ömer GEDÝK

 • Super Moderator
 • Tam Üye
 • ***
 • leti: 84
 • Civil Gücü: +11/-0
Ynt: Units Menüsündeki Birim Ayarý Ne Ýþe Yarýyor?
« Yantla #2 : 02 ubat 2015, 17:37:06 »
Bahsettiðiniz durumu biliyorum hatta baþlýðýndaki ingilizce tanýmýndan da o anlam çýkýyor... Sadece o iþe mi yarýyor peki? Bahsedidiði gibi çizim, layout, print vs. gibi baþka yerlerde bir iþlevi yok mu? 
Geomatik Mühendisi
Ömer GEDÝK

evrimd ysezgul

 • Kýdemli Üye
 • ****
 • leti: 182
 • Civil Gücü: +6/-1
Ynt: Units Menüsündeki Birim Ayarý Ne Ýþe Yarýyor?
« Yantla #3 : 02 ubat 2015, 17:42:34 »
Bu, benim karþýlaþtýðým bir durum olduðu için bu kadarýný söyleyebildim. Onun dýþýnda ben de bilmiyorum.
Yusuf SEZGÜL

evrimd umit

 • Super Moderator
 • Kýdemli Üye
 • ***
 • leti: 550
 • Civil Gücü: +30/-1
Ynt: Units Menüsündeki Birim Ayarý Ne Ýþe Yarýyor?
« Yantla #4 : 03 ubat 2015, 08:58:03 »
Autocad ayný zamanda mekanik parçalarýn tasarýmýnda ve üretiminde kullanýlan bir programdýr. Bu parçalarýn tasarýmýnda birimler (açý mesafe) önem kazanýr.
Hayatta en hakiki mürþit ilimdir.
M.Kemal Atatürk

evrimd Ömer GEDÝK

 • Super Moderator
 • Tam Üye
 • ***
 • leti: 84
 • Civil Gücü: +11/-0
Ynt: Units Menüsündeki Birim Ayarý Ne Ýþe Yarýyor?
« Yantla #5 : 03 ubat 2015, 12:34:40 »
Haklýsýnýz Ümit Bey, bu zaten bilinen de bir þey. Benim demek istediðim nasýl bir önem kazanýyor?
Geomatik Mühendisi
Ömer GEDÝK

evrimd Grkmtsn

 • Duyarlý Üye
 • **
 • leti: 25
 • Civil Gücü: +3/-0
  • LinkedIn
Ynt: Units Menüsündeki Birim Ayarý Ne Ýþe Yarýyor?
« Yantla #6 : 19 Mays 2015, 13:02:08 »
Merhabalar...
Onca soru sorduk, soruya cevap verdik, cevap aldýk; denizleri aþtýk derede boðulduk... Autocad in "units" kýsmýndaki seçilen uzunluk çizimde ne iþe yaradýðýný çözemedim. Çizilen 1 birimlik çizgi Autocad için 1 birimdir metre, inç, mm olup olmadýðýna Autocad bakmaz bunu biliyorum. Yani birim ayarýmýz ne olursa olsun '1' yazarak uzunluðunu girdiðimiz bir çizginin uzunluðunu ölçtüðümüzde o da '1' olacaktýr. Araþtýrmalarým sonucu bu birimlerin çýktý alýrken çýktýyý etkilediðini okudum. Yani oradaki mm yi seçtiðimizde 1 Autocad birimi kaðýt üzerinde 1 mm oluyor diye. Fakat denemelerim sonucu o birimi deðiþtirip baský önizleme yaptýðýmda ayný ölçekte birim ne olursa olsun çýktý ayný oluyor yani çýktý tamamen ölçeðe baðlý. Peki nedir bu birimin çizimdeki alamet-i farikasý?

Diyelim ki units kýsmýndan metre seçtiniz ve 1/100 lük bir çýktý alacaksýnýz bu da çizimde çizdiðiniz 1 birim(yani metre) kaðýt üzerinde 1cm olacak demektir. Bunu yapmak için "plot" ekranýnda "plot to scale" kýsmýnda açýlýr kutudan "mm" seçilip "10mm = 1unit" diyerek "10mm(yani 1cm)=1m" demiþ olarak aldýðýnýz çýktýda çizginin uzunluðu 1cm ölçülecektir. Þimdi bir de autocad units kýsmýndan inch i seçin ve yine ayný mantýkla kaðýda sadece 1 inch uzunluðunda bir çýktý alýn(Yani plot ekranýnda "1inch = 1 unit" seçin). Bir inch 2.54 cm olduðu için kaðýttaki uzunluðu 2.54 cm olarak ölçeceksiniz. Yani birimi deðiþtirdiðinizde çýktý deðiþebilir. Birimler arasýndaki dönüþümler farklý olduðu için çýktý deðiþir.
Görkem Tosun
LinkedIn --> http://goo.gl/NdMqNL

evrimd E.Erdem ÖZLÜ

 • Site Sahibi
 • Kýdemli Üye
 • *****
 • leti: 366
 • Civil Gücü: +21/-0
  • Kiþisel Web Þeysi
Ynt: Units Menüsündeki Birim Ayarý Ne Ýþe Yarýyor?
« Yantla #7 : 19 Mays 2015, 23:33:56 »
Altlýklarla çalýþýrken de önemli.
Mesela metrik bir altlýðýnýza feet ile çizilmiþ vaziyet planý ve mm çizilmiþ mimari plan çaðýrmak istiyorsunuz.
Bu iþe çok yarar iþte. Birim çevirtmekle uðraþmaz.

Ana mesele "ölçüdür".
Diyelim bir line çiziyorsunuz. l>enter>5 yazdýnýz. 5 nedir?
Autocad ekraný unitless çalýþýr, siz units kýsmýndan birim verirsiniz. Sonraki tüm iþlemlerde bunu kullanýrsýnýz.
Çýktý alýrken bir iþe yaramaz çünkü ölçek kavramý boyutsuzdur, birimsizdir. Layoutta da ha keza.
Geri dönüþ forumun canýdýr. Lütfen cevap yazýnýz.

AutoCAD Civil 3D

Ynt: Units Menüsündeki Birim Ayarý Ne Ýþe Yarýyor?
« Yantla #7 : 19 Mays 2015, 23:33:56 »