Gnderen Konu: Yeni Baþlangýç  (Okunma says 7343 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd i.karadayi

 • Yeni Katýlýmcý
 • *
 • leti: 3
 • Civil Gücü: +0/-0
 • http://www.civilbirsite.com
Yeni Baþlangýç
« : 21 Kasm 2016, 13:28:25 »
Merhabalar,

AutoCAD Civil 3D programýný yeni yeni öðrenmeye çalýþan biri olarak birkaç sorum olacak. Ýlgili kiþilerden cevap alabilirsem memnun olurum.

 • Prota dan eðitim seti ve dökümaný için bilgi istedim ve kendileri de mail yoluyla konu içerikleriyle ve fiyatlar konusunda bilgilendirme yaptýlar. Ben eðitim dökümaný almayý düþünüyorum ancak 110 TL gibi bir fiyatý var. Faydalý olma açýsýndan bilen arkadaþlar bu fiyatýn normal olup olmadýðýný söyleyebilirler mi ? Ayrýca bu program için Türkçe eðitim dökümaný oluþturan baþka bir firma var mý?
 • Güncel stil dosyalarýna internet üzerinden ulaþabilir miyim? Henüz 2017 için bir stil dosyasýna ulaþamadým. Programý öðrenmek adýna þart mýdýr ? Yoksa öðrendikten sonra kendi stil dosyamý oluþturmam daha mý doðru olur?


evrimd ysezgul

 • Kýdemli Üye
 • ****
 • leti: 182
 • Civil Gücü: +6/-1
Ynt: Yeni Baþlangýç
« Yantla #1 : 25 Kasm 2016, 17:46:30 »
1. Prota Bilgisayar'ýn hazýrladýðý videolar muhakkak ki faydalý. Ben Civil 3D kullanmaya eski bir sürüm için hazýrlanan videolarý izleyerek baþladým. Ama ücret ödemeden öðrenmek istiyorsanýz forumda daha önce bazý videolar ve bir adet de döküman paylaþmýþtým. Onlar baþlangýç için sizi belli bir yere ulaþtýrýr. Onun haricinde youtube da birçok video mevcut  (tabi çoðunlukla ingilizce). Þurasý bir gerçek ki hiçbir döküman baþlý baþýna sizi çok çok ileri düzey yapmaya yetmez. Bir mesafe kat edersiniz ve sonrasýnda iþin içinden çýkamadýðýnýz durumda da buradan ve/veya yabancý forumlardan destek alýrsýnýz. Tabi ki iþin her safhasýnda sizin çabanýz, zaman ve emek harcamanýzdýr size yol kat ettirecek olan.

2. Stil dosyasý olarak da eski versiyonlar için hazýrlanan bir tane kullanabilirsiniz. Türkçe stillerin kullanýlmasý baþlangýçta kolaylýk saðlar. Ýlerleyen safhalarda da dilerseniz kendi stil dosyanýzý oluþturabilirsiniz.  Forumda daha önce stil dosyasý paylaþýlmýþtý.
Yusuf SEZGÜL

evrimd i.karadayi

 • Yeni Katýlýmcý
 • *
 • leti: 3
 • Civil Gücü: +0/-0
 • http://www.civilbirsite.com
Ynt: Yeni Baþlangýç
« Yantla #2 : 25 Kasm 2016, 18:06:49 »
Cevabýnýz için teþekkür ederim. Ancak merakým eðitim CD leri için deðil doküman içindi. Elimde eðitim videolarý mevcut ayrýca internet üzerinde bulunanlar ile pratik yapmaya çalýþýyorum ancak yeterli olmayacaðýný düþündüðüm için dokümaný da almayý düþünüyorum. Ödenen fiyat açýsýndan bakýldýðýnda çok gerekli midir ? Bir de yine internet üzerinden baktýðým kadarýyla eski basým kitaplarýn 40 TL gibi bir fiyatý var. Ayrýca sizin paylaþtýðýnýz dokümaný bulamadým. Daha önce paylaþýlan linklerin bir kýsmý boþ görünüyor. Tekrar paylaþabilirseniz sevinirim.

evrimd ysezgul

 • Kýdemli Üye
 • ****
 • leti: 182
 • Civil Gücü: +6/-1
Ynt: Yeni Baþlangýç
« Yantla #3 : 26 Kasm 2016, 00:47:26 »
Aþaðýdaki linkten ulaþabilirsiniz.

http://www.civilbirsite.com/index.php?board=14.0

Yeni versiyonunu almamýþ olmakla birlikte, kitap size programý kullanmaktan ziyade menülerde ne varsa bunlarý izah edecektir. Ben de yýllar önce aldým ancak çok fazla ihtiyaç hissetmedim. Ama faydasýný görmedim de deðil. En azýndan elinizin altýnda "þu ne iþe yarýyor" sorusuna cevap bulabileceðiniz bir döküman oluyor.
Yusuf SEZGÜL

evrimd i.karadayi

 • Yeni Katýlýmcý
 • *
 • leti: 3
 • Civil Gücü: +0/-0
 • http://www.civilbirsite.com
Ynt: Yeni Baþlangýç
« Yantla #4 : 28 Kasm 2016, 11:54:56 »
Çok teþekkürler. Kitap için firma ile tekrar iletiþime geçeceðim.

AutoCAD Civil 3D

Ynt: Yeni Baþlangýç
« Yantla #4 : 28 Kasm 2016, 11:54:56 »